Stanislovas Sinkevičius

Stanislovas Sinkevičius

Gimiau 1952 m. užaugau ir vidurinę mokyklą baigiau Zarasuose. Įstojau į VU Gamtos mokslų fakultetą, 1975 m. baigiau ir po šiai dienai likau jame. Vadovauju Ekologijos ir aplinkotyros centrui. Taip jau sutapo, kad trys greta esančios alfabete raidės (EFG) nusako mano profesiją, mano aistras, pomėgius : Ekologija – dėstau su šia mokslo kryptim siejamas disciplinas, vadovauju visų pakopų studentų baigiamiesiems darbams, esu parašęs mokomųjų knygų, vadovėlių, vadovavęs doktorantams ir kt.; Fotografija – lydi nuo jaunystės (juodai balta) lig šiolei (dabar bandau suvaldyti spalvas). Tai mano įsisenėjusi aistra kaip ir piešimas; Gamta – tai ir jos pažinimo vaisių ragavimas ir kartu ramybės, susikaupimo naujiems užmanymams prieglobstis, atgaiva kūnui ir dvasiai, nesibaigianti neišsemiama žinių mokykla. Tel.: +370 650 19151 El. paštas: stanislovas.sinkevicius@gf.vu.lt